Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
31 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 10/07/2022
32 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 21/02/2022 10/07/2022
33 Giáo viên Nghệ thuật (Nhảy hiện đại) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 07/06/2022 10/07/2022
34 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 07/06/2022 10/07/2022
35 Giáo viên Giáo dục thể chất (Vovinam) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 07/06/2022 10/07/2022
36 Giáo viên Ngữ văn Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 2 07/06/2022 10/07/2022
37 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 13/06/2022 05/07/2022
38 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 1 14/06/2022 01/07/2022
39 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 14/06/2022 01/07/2022
40 Giáo viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 10/03/2022 01/07/2022

Trang 4 / 41