Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
361 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trung tâm FPTU Global Đà Nẵng 1 08/12/2020 25/12/2020
362 Cán bộ Quản lý tài chính học sinh sinh viên thời vụ (Thu ngân) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 15/12/2020 25/12/2020
363 CTV tuyển sinh fulltime Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 14/12/2020 25/12/2020
364 Giáo viên Nghệ thuật Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020
365 Giáo viên Kỹ năng mềm Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020
366 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Bình Định 5 11/12/2020 18/12/2020
367 CB Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Đại học FPT Bình Định 2 11/12/2020 18/12/2020
368 Cán bộ hỗ trợ CNTT (IT Support) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Bình Định 2 11/12/2020 18/12/2020
369 Cán bộ Kỹ thuật điện-nước Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Bình Định 2 11/12/2020 18/12/2020
370 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 23/11/2020 15/12/2020

Trang 37 / 41