Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 67
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh (Cơ hữu) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 18/02/2022 01/04/2022
22 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 04/10/2021 31/03/2022
23 Cán bộ Truyền Thông Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 11/02/2022 20/03/2022
24 Giảng viên Thiết Kế Đồ Hoạ (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 24/11/2021 04/01/2022
25 CTV Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 09/09/2021 09/12/2021
26 Giảng viên tiếng Anh - FPT BTEC HN Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 07/10/2021 31/10/2021
27 Giảng viên ngành CNTT (Part/Full) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 30/10/2021
28 Giảng viên Tiếng Anh(Thỉnh giảng). Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 1 11/01/2021 10/10/2021
29 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 14/04/2021 30/09/2021
30 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 31/05/2021 30/09/2021

Trang 3 / 7