Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 63
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 15/11/2021
22 Giảng viên tiếng Anh - FPT BTEC HN Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 07/10/2021 31/10/2021
23 Giảng viên ngành CNTT (Part/Full) Công nghệ thông tin Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 3 02/03/2021 30/10/2021
24 Giảng viên Tiếng Anh(Thỉnh giảng). Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 1 11/01/2021 10/10/2021
25 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 14/04/2021 30/09/2021
26 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 31/05/2021 30/09/2021
27 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 26/07/2021 13/09/2021
28 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 3 23/07/2021 31/07/2021
29 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 15/07/2021 31/07/2021
30 English Lecturer Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 24/05/2021 31/07/2021

Trang 3 / 7