Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 5 31/01/2023 28/02/2023
22 Cán bộ Tuyển sinh (Ban TS Skillking - FAI) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 09/12/2022 26/02/2023
23 Giảng viên Digital Marketing Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 5 20/12/2022 01/02/2023
24 Giảng viên Thiết kế đồ họa (FAS) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 22/12/2022 01/02/2023
25 Giảng viên IT (FAS) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 22/12/2022 01/02/2023
26 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 2 22/12/2022 01/02/2023
27 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FPT Arena Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 10 06/12/2022 31/01/2023
28 Cán bộ Tuyển sinh (FPT AfterSchool) Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 23/11/2022 29/01/2023
29 Trưởng phòng Tuyển sinh - FPT Arena Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 1 09/12/2022 15/01/2023
30 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 10/12/2022 10/01/2023

Trang 3 / 18