Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 50
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Giảng viên Tiếng Anh Part-time Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 5 25/09/2021 15/10/2021
22 Business Lecturer Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 14/06/2020 30/09/2021
23 Graphic Design Lecturer Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 28/03/2019 30/09/2021
24 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 06/03/2021 15/08/2021
25 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam TP. HCM 7 16/06/2021 15/07/2021
26 Giảng viên parttime dạy môn Kỹ năng Làm việc nhóm Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 10 12/06/2021 10/07/2021
27 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 15/03/2021 16/06/2021
28 English Lecturers: General English Communication (Top Notch and Summit textbook) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Cần Thơ 3 17/05/2021 15/06/2021
29 Giảng viên Business (part-time) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 15/04/2021 30/05/2021
30 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 1 19/04/2021 19/05/2021

Trang 3 / 5