Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 520
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Cán bộ Đào tạo & Khảo thí - Đại học FPT Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 30/05/2022 30/06/2022
22 Giảng viên Tiếng trung Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 12/05/2022 30/06/2022
23 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Đà Nẵng 1 01/11/2021 30/06/2022
24 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 28/02/2022 30/06/2022
25 Giảng viên Truyền thông đa phương tiện – FPTU Cần Thơ Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 30/06/2022
26 Giảng viên cơ hữu Quản trị Kinh doanh (Tiến sĩ) Quản trị kinh doanh Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/06/2022
27 Giảng viên cơ hữu Quản trị Truyền thông (Tiến sĩ) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/06/2022
28 Giảng viên cơ hữu An toàn thông tin (Tiến sĩ) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/06/2022
29 Giảng viên cơ hữu Mỹ thuật Đa phương tiện (Tiến sĩ) Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/06/2022
30 Giảng viên cơ hữu Công nghệ thông tin (Tiến sĩ) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 23/10/2021 30/06/2022

Trang 3 / 52