Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 29
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Nhân viên lễ tân nam Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/08/2019 31/10/2019
22 CB Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 2 29/03/2018 15/04/2018
23 CB Tuyển sinh quốc tế Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/03/2018 31/03/2018
24 CB Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 2 11/01/2018 31/01/2018
25 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 5 13/02/2017 16/06/2017
26 Tư vấn tuyển sinh _ FPTU HN Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2017 30/04/2017
27 Tuyển gấp CB Tuyển sinh (04 nam + 03 nữ)_FUG Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 7 08/10/2016 25/10/2016
28 Tuyển gấp 01 Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 29/07/2016 10/08/2016
29 Tuyển gấp Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 3 08/04/2016 08/05/2016

Trang 3 / 3