Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 44
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/01/2021 30/01/2021
22 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 16/10/2020 16/10/2020
23 Cán bộ Y tế Trường Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
24 Cán bộ Giáo vụ Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 14/09/2020 30/09/2020
25 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 24/06/2020 06/07/2020
26 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 31/05/2020 16/06/2020
27 IT Support Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 21/05/2020 31/05/2020
28 CB Marketing Online Marketing Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
29 CB Phát triển phần mềm Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020
30 Cán bộ Y tế Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/02/2020 16/03/2020

Trang 3 / 5