Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 220
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đắk Lắk 1 19/09/2022 31/10/2022
22 Cán bộ Công tác sinh viên (FPL Hải Phòng) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 21/07/2022 30/10/2022
23 Cán bộ Truyền thông nội bộ (CTSV_FPL) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 30/10/2022
24 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách kỹ thuật) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 30/10/2022
25 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách hoạt động thể thao) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 30/10/2022
26 Cán bộ Công tác sinh viên (Tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 30/10/2022
27 Cán bộ Hỗ trợ CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 22/07/2022 01/10/2022
28 Cán bộ Tổ chức và Quản lý Đào tạo (FPoly Hà Nội) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 19/08/2022 30/09/2022
29 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (FPoly Hà Nội) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/08/2022 30/09/2022
30 Cán bộ Tổ chức & Quản lý đào tạo - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 19/07/2022 30/09/2022

Trang 3 / 22