Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 24
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Tuyển 03 Cán bộ Tuyển sinh_Fpoly Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 07/11/2016 30/11/2016
22 Cán bộ Công tác sinh viên_FNano Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/11/2016 25/11/2016
23 Cán bộ Tuyển sinh_Funix Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 10 03/11/2016 15/11/2016
24 Tuyển gấp 01 CB chăm sóc sinh viên_Funix Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 27/09/2016 15/10/2016

Trang 3 / 3