Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Trung: 404
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
21 Giáo viên Ngữ Văn Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 15/07/2022
22 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 15/07/2022
23 Giảng viên Nghệ thuật Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 15/07/2022
24 Giảng viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Thừa Thiên Huế 1 21/06/2022 15/07/2022
25 Cán bộ Y tế Y tế Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 1 20/06/2022 15/07/2022
26 Giáo viên Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Bình Định) Bình Định 6 20/06/2022 15/07/2022
27 Cán bộ Y Tế Y tế Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 14/06/2022 15/07/2022
28 Giám thị học đường Giám thị Khối Tiểu học & THCS (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 07/06/2022 15/07/2022
29 Giáo viên Hóa Giảng viên/Giáo viên Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 13/05/2022 15/07/2022
30 Giáo viên Vật lý Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định 2 06/06/2022 10/07/2022

Trang 3 / 41