Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 263
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
251 Kế toán trưởng Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 11/01/2018 31/01/2018
252 Giảng viên nhiều bộ môn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 20 29/11/2017 31/12/2017
253 Giảng viên tiếng Nhật_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 24/04/2017 25/09/2017
254 Giảng viên Quản trị Khách sạn_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 26/04/2017 25/07/2017
255 Giảng viên Marketing_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 26/04/2017 25/07/2017
256 Giảng viên Quản trị Kinh doanh_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 26/04/2017 25/07/2017
257 Giảng viên CNTT_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 24/04/2017 15/07/2017
258 Giảng viên tiếng Hàn_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 24/04/2017 15/07/2017
259 Trưởng phòng Công tác sinh viên_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 26/05/2017 25/06/2017
260 Nhân viên Thư viện_FPTU Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 24/04/2017 15/06/2017

Trang 26 / 27