Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1574
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
231 Giảng viên Công nghệ thông tin (Full-time & Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 16/02/2022 30/06/2022
232 Giảng viên Công nghệ thông tin (Software Engineering) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 5 16/02/2022 30/06/2022
233 Giảng viên Thiết kế đồ họa (GV UI/UX Designer & GV Nhiếp ảnh) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 22/06/2022 30/06/2022
234 Cán bộ Tuyển sinh - Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 25/04/2022 30/06/2022
235 Giáo viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 3 25/02/2022 30/06/2022
236 Cán bộ Phát triển cá nhân PDP Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/02/2022 30/06/2022
237 Giảng viên Quản trị kinh doanh (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 20/04/2022 30/06/2022
238 Cán bộ Công tác sinh viên( Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Tổ chức sự kiện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 26/04/2022 30/06/2022
239 Part-time English Lecturer (Foreigner and Vietnamese) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 15 18/02/2022 30/06/2022
240 Giảng viên Quản trị kinh doanh (trình độ Thạc sĩ trở lên) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 26/04/2022 30/06/2022

Trang 24 / 158