Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
221 Biên tập viên (tiếng Anh) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/04/2018 30/04/2018
222 Giáo vụ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/02/2018 28/02/2018
223 Giảng Viên Kinh tế- FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 05/12/2017 28/02/2018
224 Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 05/12/2017 28/02/2018
225 CB Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/01/2018 31/01/2018
226 Tuyển 02 Giảng viên Marketing_Fpoly Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 02/10/2017 25/10/2017
227 Tuyển 03 Giảng viên Digital Marketing_Fpoly Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 30/09/2017 25/10/2017
228 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 10/08/2017 20/10/2017
229 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA)_FPoly Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 30/09/2017 15/10/2017
230 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FPoly HN Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 0 06/09/2017 15/09/2017

Trang 23 / 25