Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
201 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp_FPOLY HO Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 08/04/2019 20/04/2019
202 Dự án 9+_Cán bộ truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
203 Cán bộ Marketing Online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/11/2018 31/03/2019
204 Cán bộ Hành chính Thu ngân Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/11/2018 30/03/2019
205 Cán bộ giáo vụ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 01/03/2019 20/03/2019
206 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 20/02/2019 15/03/2019
207 CB IT Code Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 23/11/2018 28/02/2019
208 Cán bộ công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/02/2019 25/02/2019
209 Giảng viên PR Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 17/12/2018 20/01/2019
210 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 16/11/2018 25/12/2018

Trang 21 / 25