Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
191 Giảng viên PR Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 09/04/2019 30/06/2019
192 Giảng viên Marketing & Sales Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 21/03/2019 10/06/2019
193 Dự án 9+_Cán bộ marketing online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 10/06/2019
194 Cán bộ tư vấn tuyển sinh- telesales_Tuyển gấp Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 26/04/2019 31/05/2019
195 Tuyển gấp Cán bộ giáo vụ (khảo thí & đào tạo) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 19/04/2019 31/05/2019
196 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 12/11/2018 31/05/2019
197 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 18/04/2019 25/05/2019
198 Cán bộ marketing online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/03/2019 20/05/2019
199 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 27/04/2019 10/05/2019
200 [Tuyển gấp]_Cán bộ hành chính tổng hợp Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/04/2019 20/04/2019

Trang 20 / 25