Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
191 Cán bộ Dịch vụ sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/05/2022 20/06/2022
192 Giảng viên Tiếng Anh (thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 19/03/2022 20/06/2022
193 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 10/06/2022 15/06/2022
194 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/06/2022 15/06/2022
195 Cán bộ nhân sự Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 03/06/2022 15/06/2022
196 CÁN BỘ TUYỂN SINH Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 01/06/2022 15/06/2022
197 Giảng viên - Nghiên cứu viên Toán Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 28/03/2022 15/06/2022
198 Cán bộ TC&QL đào tạo_FSC Hải Phòng Công nghệ thông tin Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 26/05/2022 12/06/2022
199 IT Support_FSC Hải Phòng Công nghệ thông tin Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 1 26/05/2022 12/06/2022
200 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 19/04/2022 10/06/2022

Trang 20 / 151