Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 170
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 2 13/03/2023 30/04/2023
12 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/04/2023
13 Giảng viên Thiết kế đồ họa_PTCĐ BG Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bắc Giang 1 01/02/2023 30/04/2023
14 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FPI HN Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Hà Nội 3 09/01/2023 30/04/2023
15 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm Cao đẳng Quốc tế (FPI) Đà Nẵng 1 02/03/2021 30/04/2023
16 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 4 28/03/2022 30/04/2023
17 Giảng viên chuyên ngành Đồ họa Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Đà Nẵng 2 17/11/2022 30/04/2023
18 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Full-time/Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 25/02/2023 25/04/2023
19 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FPL HN Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 15 09/02/2023 22/04/2023
20 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Full-time/Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 22/02/2023 15/04/2023

Trang 2 / 17