Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 67
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng Viên Quản Trị Kinh Doanh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 2 30/06/2022 01/09/2022
12 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 18/07/2022 01/09/2022
13 Cán bộ Giáo vụ - Cao đẳng Anh Quốc BTEC Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 29/07/2022 15/08/2022
14 Giảng viên Công nghệ thông tin (Full-time & Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 16/02/2022 30/06/2022
15 Giảng viên Tiếng Anh (thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 19/03/2022 20/06/2022
16 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 19/04/2022 10/06/2022
17 Giảng viên tiếng Anh (Thỉnh Giảng) Tiếng Anh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 01/03/2022 16/05/2022
18 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 04/10/2021 30/04/2022
19 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 07/04/2022 20/04/2022
20 Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 18/02/2022 01/04/2022

Trang 2 / 7