Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 63
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng viên Công nghệ thông tin (Full-time & Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 5 16/02/2022 30/04/2022
12 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 07/04/2022 20/04/2022
13 Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh (Thỉnh giảng) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 18/02/2022 01/04/2022
14 Giảng viên ngành Quản trị kinh doanh (Cơ hữu) Quản trị kinh doanh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 18/02/2022 01/04/2022
15 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 2 04/10/2021 31/03/2022
16 Cán bộ Truyền Thông Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 1 11/02/2022 20/03/2022
17 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Đà Nẵng 2 02/12/2021 16/02/2022
18 Giảng viên Công nghệ thông tin (Thỉnh giảng) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 3 15/11/2021 10/01/2022
19 Giảng viên Thiết Kế Đồ Hoạ (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC TP. HCM 2 24/11/2021 04/01/2022
20 CTV Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 1 09/09/2021 09/12/2021

Trang 2 / 7