Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 32
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 18/03/2022 31/03/2022
12 Cộng tác viên Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Cần Thơ 4 10/02/2022 31/03/2022
13 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 30/03/2022
14 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 15/12/2021 20/03/2022
15 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 3 08/02/2022 20/02/2022
16 Cán bộ Truyền thông tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Đà Nẵng 1 08/02/2022 20/02/2022
17 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 07/12/2021 15/01/2022
18 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 3 27/04/2021 15/09/2021
19 Cán bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 06/07/2021 01/08/2021
20 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 03/03/2020 20/03/2020

Trang 2 / 4