Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 125
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 07/04/2022 07/05/2022
12 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
13 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
14 Cán bộ Tuyển sinh (Phụ trách tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
15 Cán bộ Thiết kế Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 14/04/2022 01/05/2022
16 Cán bộ Marketing Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 28/03/2022 01/05/2022
17 Cán bộ tổ chức sự kiện Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 28/03/2022 01/05/2022
18 Cán bộ Thiết kế Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 10/03/2022 01/05/2022
19 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 17/03/2022 30/04/2022
20 Cán bộ thiết kế Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 09/04/2022 30/04/2022

Trang 2 / 13