Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 22
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Tư Vấn Tuyển Sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 10/05/2021 10/06/2021
12 Cán bộ Tuyển sinh FSB Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 22/03/2021 30/05/2021
13 Cán Bộ Tuyển Sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 09/03/2021 20/05/2021
14 Cán bộ Tuyển sinh MBM Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 15/08/2020 31/08/2020
15 Cán bộ Tuyển sinh MBA Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 15/08/2020 31/08/2020
16 Cán bộ Tuyển sinh MBM Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 15/07/2020 31/07/2020
17 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 1 19/06/2020 15/07/2020
18 Cán Bộ Tư Vấn Tuyển Sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB TP. HCM 2 06/03/2020 31/03/2020
19 Cán bộ tư vấn tuyển sinh_ Chương trình đào tạo MBA Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 22/10/2018 20/11/2018
20 MBA_ Chuyên viên tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 11/06/2018 11/07/2018

Trang 2 / 3