Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 25
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 3 11/12/2021 30/04/2022
12 Cán bộ Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT TP. HCM 2 22/03/2022 22/04/2022
13 Cán bộ Tổ chức & Quản lý Đào tạo - Dự án Trung tâm Liên kết FPT Victoria Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 28/03/2022 20/04/2022
14 Cán bộ Nhân sự Tổng hợp Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 10/02/2022 15/04/2022
15 Cán bộ Truyền thông - Dự án Trung tâm Liên kết FPT Victoria Truyền thông/Quan hệ công chúng Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 25/03/2022 10/04/2022
16 Cán bộ Hành chính - Dự án Trung tâm Liên kết FPT Victoria Hành chính - Đảm bảo Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 18/03/2022 31/03/2022
17 Cán bộ nhân sự Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 03/03/2022 15/03/2022
18 Cán bộ Hành chính - Văn thư Văn thư - Lưu trữ Tổ chức Giáo dục FPT Cần Thơ 1 18/01/2022 28/02/2022
19 Cán bộ nhân sự Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Bình Định 3 30/12/2021 28/02/2022
20 Cán bộ Đảm bảo Chất lượng Đảm bảo chất lượng Tổ chức Giáo dục FPT Đà Nẵng 1 14/01/2022 15/02/2022

Trang 2 / 3