Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 17
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 20/01/2022 31/01/2022
12 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/01/2022 31/01/2022
13 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 14/12/2021 31/12/2021
14 Trưởng nhóm Công tác học sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 07/09/2021 15/11/2021
15 Trưởng phòng Tuyển sinh Tuyển sinh Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 1 08/09/2021 30/09/2021
16 Giáo Viên Hoá Học Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 2 18/06/2021 15/07/2021
17 Giáo viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Cần Thơ) Cần Thơ 3 06/04/2021 25/04/2021

Trang 2 / 2