Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 21
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ hành chính Hành chính - Đảm bảo Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/10/2021 20/10/2021
12 Cán bộ Giáo vụ Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 27/03/2021 10/04/2021
13 Cán bộ kỹ thuật hành chính Kỹ thuật hạ tầng Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 18/03/2021 31/03/2021
14 Giám thị học đường Hành chính - Đảm bảo Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 10/03/2021 20/03/2021
15 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 2 28/09/2020 15/03/2021
16 Cán bộ IT Công nghệ thông tin Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 29/12/2020 15/01/2021
17 Giáo viên Tiếng Anh Tiếng Anh Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 3 23/11/2020 15/12/2020
18 Cán bộ Tuyển sinh - phụ trách Tổ chức sự kiện Tổ chức sự kiện Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 04/10/2020 15/12/2020
19 Cán bộ truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 31/10/2020 20/11/2020
20 Cán bộ Kỹ thuật điện (M&E) Kỹ thuật hạ tầng Khối THPT FPT (Đà Nẵng) Đà Nẵng 1 28/09/2020 20/10/2020

Trang 2 / 3