Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 518
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng viên - Nghiên cứu viên khối ngành Công nghệ thông tin (Fulltime) Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT TP. HCM 10 08/02/2022 31/07/2022
12 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp - Trường Đại học FPT Cần Thơ Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 26/05/2022 31/07/2022
13 Kiến trúc sư dự án Kiến trúc/Thiết kế/Xây dựng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/06/2022 31/07/2022
14 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT TP. HCM 1 14/06/2022 30/07/2022
15 Cán bộ Hệ thống chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 17/05/2022 15/07/2022
16 Kế toán tổng hợp Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT TP. HCM 1 12/06/2022 12/07/2022
17 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 13/06/2022 05/07/2022
18 Cán bộ Phát triển cá nhân ICPDP Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Đại học FPT Hà Nội 2 06/06/2022 30/06/2022
19 Cán bộ Thiết kế Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/03/2022 30/06/2022
20 Kỹ Sư Cơ Điện Công Trình Xây Dựng Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT TP. HCM 1 22/03/2022 30/06/2022

Trang 2 / 52