Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 350
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng viên cơ hữu Tiếng Hàn_FPTUCT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 19/04/2022 31/07/2022
12 Giảng viên Kỹ năng mềm Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 5 31/05/2022 31/07/2022
13 Giảng viên IT (Bộ môn An toàn thông tin_IA) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2022 30/07/2022
14 Giảng viên Tài chính - Kế toán Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2022 30/07/2022
15 Giảng viên Marketing Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 01/06/2022 20/07/2022
16 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 01/06/2022 20/07/2022
17 Giảng viên Quản trị Du lịch & Khách sạn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/05/2022 30/06/2022
18 Giảng viên Công nghệ thông tin (Software Engineering) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 5 16/02/2022 30/06/2022
19 Giảng viên Thiết kế đồ họa (GV UI/UX Designer & GV Nhiếp ảnh) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 22/06/2022 30/06/2022
20 Giảng viên Cơ hữu Vovinam Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 19/04/2022 30/06/2022

Trang 2 / 35