Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 29
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 CB Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 3 13/03/2021 25/03/2021
12 Cộng tác viên fulltime telesale Tuyển sinh Trường Đại học FPT Cần Thơ 4 30/11/2020 20/03/2021
13 CB Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 2 25/12/2020 10/01/2021
14 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Đà Nẵng 2 05/11/2020 31/12/2020
15 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Bình Định 5 11/12/2020 18/12/2020
16 Cán bộ tuyển sinh ( Chương trình DAS++) Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 1 30/08/2020 12/09/2020
17 CB Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 3 18/02/2020 10/03/2020
18 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. HCM 3 09/12/2019 31/12/2019
19 Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 21/11/2019 10/12/2019
20 Nhân viên bellman/lễ tân nam Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/10/2019 30/11/2019

Trang 2 / 3