Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 44
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Cán bộ Thư viện Thông tin thư viện Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 09/01/2022 10/02/2022
12 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 21/01/2022 08/02/2022
13 Cán bộ Thiết kế đồ họa_Fschool CG Thiết kế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 09/01/2022 08/02/2022
14 Cán bộ Marketing Marketing Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 13/10/2021 18/12/2021
15 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 01/04/2021 06/12/2021
16 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 22/03/2021 16/10/2021
17 Giáo viên bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 11/06/2021 06/10/2021
18 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 01/04/2021 15/07/2021
19 Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 4 11/06/2021 06/07/2021
20 Giáo viên bán trú Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 02/04/2021 15/05/2021

Trang 2 / 5