Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 24
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 CTV Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 26/10/2020 15/12/2020
12 CTV Tư vấn Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 12/10/2020 20/11/2020
13 Cán bộ quan hệ doanh nghiệp Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 09/01/2020 11/04/2020
14 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 16/08/2019 17/11/2019
15 Cán bộ Công tác sinh viên (sự kiện) Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 05/05/2019 20/05/2019
16 Dự án 9+_Cán bộ tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/03/2019 31/03/2019
17 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 29/11/2018 15/01/2019
18 Cán bộ hỗ trợ học viên (Hannah) Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 14/12/2018 31/12/2018
19 Cán bộ Tư vấn tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 30/08/2018 30/09/2018
20 Cán bộ Tư vấn - Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/03/2018 31/03/2018

Trang 2 / 3