Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Tây: 267
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng viên Khách sạn – Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/08/2022
12 Giảng viên Thiết kế đồ họa – Mỹ thuật đa phương tiện Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 5 30/03/2022 01/08/2022
13 Giảng viên tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 3 30/03/2022 01/08/2022
14 Giảng Viên Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Cần Thơ 4 30/06/2022 01/08/2022
15 Giảng viên cơ hữu Thiết kế đồ họa - Đại học FPT Cần Thơ Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 3 20/04/2022 31/07/2022
16 Giảng viên Cơ hữu Vovinam Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 5 19/04/2022 31/07/2022
17 Giảng viên cơ hữu CNTT Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 10 01/03/2022 31/07/2022
18 Giảng viên cơ hữu Tiếng Anh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 15 01/03/2022 31/07/2022
19 Chủ nhiệm bộ môn chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 1 20/04/2021 31/07/2022
20 Giảng viên cơ hữu ngành Ngôn ngữ Anh (Tiến sĩ) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Cần Thơ 2 02/08/2021 31/07/2022

Trang 2 / 27