Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1207
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 26/08/2021 28/02/2022
12 Giảng viên Thiết kế đồ họa Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 5 15/07/2021 28/02/2022
13 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 04/10/2021 28/02/2022
14 Giảng viên IT (Ứng dụng phần mềm) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 27/12/2021 28/02/2022
15 Cán bộ Công tác sinh viên( Phụ trách truyền thông) Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/01/2022 14/02/2022
16 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/01/2022 14/02/2022
17 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/01/2022 14/02/2022
18 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 21/01/2022 08/02/2022
19 Giáo viên Quản nhiệm Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT Hà Nội 1 13/01/2022 08/02/2022
20 Cán bộ Thiết kế đồ họa_Fschool CG Thiết kế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 09/01/2022 08/02/2022

Trang 2 / 121