Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 3196
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
11 Giảng viên IT Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/11/2023
12 IT Lecturer (Vietnamese & Forgeiner) Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Đà Nẵng 2 22/02/2023 30/11/2023
13 Giảng Viên - Nghiên Cứu Viên Cơ Hữu Ngành Thiết Kế Đồ Họa Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 3 22/02/2023 30/11/2023
14 English Lecturer (Full-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 12 05/02/2023 30/11/2023
15 Giảng viên Trí tuệ nhân tạo Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 11/10/2022 30/11/2023
16 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 22 22/02/2023 30/11/2023
17 Giảng viên - Nghiên cứu viên Khối Ngành Công nghệ thông tin Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 5 21/02/2023 30/11/2023
18 Giảng viên Thiết Kế Mỹ Thuật Số Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng 6 21/02/2023 30/11/2023
19 Giảng viên Business Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 12 23/02/2023 01/09/2023
20 Giảng viên phụ trách nghệ thuật( Mỹ thuật ) Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai 2 08/12/2022 01/09/2023

Trang 2 / 320