Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
181 Giảng viên PR Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 15/09/2019
182 Giảng viên Quản trị khách sạn - nhà hàng Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 04/09/2019 15/09/2019
183 Cán bộ Công tác sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/08/2019 05/09/2019
184 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
185 Giảng viên tiếng bộ môn Khách sạn du lịch Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/07/2019 25/08/2019
186 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 17/04/2019 25/07/2019
187 Giảng viên CNTT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 23/06/2019 25/07/2019
188 Giảng viên Thiết kế đồ họa Thiết kế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 20/09/2019 20/07/2019
189 Giảng viên tiếng Anh Tiếng Anh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 21/06/2019 15/07/2019
190 Cán bộ giáo vụ Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 21/06/2019 10/07/2019

Trang 19 / 25