Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
181 GIẢNG VIÊN/CHUYÊN GIA CAO CẤP FPT Giảng viên/Nghiên cứu viên/Chuyên gia cao cấp Tập đoàn FPT Toàn Quốc 30 19/08/2021 30/06/2022
182 Giảng viên IT (Ứng dụng phần mềm) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 27/12/2021 30/06/2022
183 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 20 04/10/2021 30/06/2022
184 Giảng viên Thiết kế đồ họa (2D) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 16/02/2022 30/06/2022
185 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 2 21/01/2022 30/06/2022
186 Thư ký dự án (Ban Đầu tư và Xây dựng) Thư ký Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/06/2022
187 Cán bộ Truyền thông Mạng xã hội Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/05/2022 25/06/2022
188 CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Quản lý Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/06/2022 20/06/2022
189 CÁN BỘ DỊCH VỤ SINH VIÊN Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 02/06/2022 20/06/2022
190 Cán bộ Phát triển cá nhân (PDP) Tổ chức sự kiện Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 01/06/2022 20/06/2022

Trang 19 / 151