Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 176
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
161 FAI_Giảng viên Digital Marketing Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 08/08/2018 31/08/2018
162 Admission staff Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/07/2018 31/07/2018
163 IT Support Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 30/05/2018 30/06/2018
164 FAI_Giảng viên Digital Marketing Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 25/05/2018 15/06/2018
165 CB Phát triển cá nhân Văn hóa - Đoàn thể Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 22/05/2018 15/06/2018
166 Cán Bộ IT Phát Triển Ứng Dụng Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) TP. HCM 1 30/01/2018 05/05/2018
167 CB Tư vấn - Tuyển sinh Tuyển sinh Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 3 01/11/2017 30/11/2017
168 Cán bộ Marketing (Direct)_FAI Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 26/09/2017 20/10/2017
169 Cán bộ Marketing Online_FAI Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 15/05/2017 25/07/2017
170 Giảng viên CNTT_FAI HN Công nghệ thông tin Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 17/04/2017 20/05/2017

Trang 17 / 18