Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
161 CÁN BỘ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 23/06/2020 04/07/2020
162 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 12/06/2020 30/06/2020
163 CB Giáo vụ - Khảo thí Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 12/06/2020 30/06/2020
164 CB Marketing Online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/05/2020 30/06/2020
165 Giáo viên Kỹ năng mềm Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 21/05/2020 30/06/2020
166 Cán bộ Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 02/06/2020 16/06/2020
167 Cán bộ Giám thị học đường Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 19/05/2020 16/06/2020
168 CB Công tác sinh viên Tổ chức sự kiện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 13/05/2020 20/05/2020
169 CB Công tác sinh viên Tổ chức sự kiện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 11/03/2020 26/03/2020
170 CB Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 24/02/2020 23/03/2020

Trang 17 / 25