Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
161 Cán bộ Công tác sinh viên(Phụ trách Tổ chức Sự Kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 31/08/2022 25/09/2022
162 Global Citizen Lecturer (part-time & full-time) Giảng viên/Giáo viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 12 15/07/2022 23/09/2022
163 Giảng viên Tài chính - Kế toán Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 15/07/2022 20/09/2022
164 Cán bộ Chủ nhiệm (PTCĐ FPT Polytechnic) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 24/08/2022 18/09/2022
165 Giáo viên Sinh học Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Hải Phòng 2 30/08/2022 15/09/2022
166 Chuyên viên tổ chức và truyền thông hoạt động sinh viên / Student Communication Officer Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 21/06/2022 15/09/2022
167 English Teacher (Foreigner) Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 3 04/04/2022 15/09/2022
168 Cán bộ Biên phiên dịch Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 22/08/2022 15/09/2022
169 Giáo viên Vật lý Giảng viên/Giáo viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 17/08/2022 15/09/2022
170 Tuyển gấp_Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng Xây dựng cơ bản Trường Đại học FPT Hà Nội 1 16/08/2022 15/09/2022

Trang 17 / 165