Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1431
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
161 Cán bộ Công tác HSSV Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 3 18/03/2022 25/05/2022
162 Cán bộ Truyền Thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 29/04/2022 20/05/2022
163 Cán bộ Phát triển thương hiệu và Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 27/04/2022 15/05/2022
164 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 25/04/2022 15/05/2022
165 Cán Bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo (chương trình tiếng Anh và các kỹ năng công dân toàn cầu) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 18/04/2022 15/05/2022
166 Cán bộ Hệ thống chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 22/02/2022 10/05/2022
167 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 18/03/2022 05/05/2022
168 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
169 Cán bộ Quản lý Tài chính HSSV Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022
170 Cán bộ Tuyển sinh (Phụ trách tổ chức sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 21/04/2022 05/05/2022

Trang 17 / 144