Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
151 CB Marketing Online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 09/08/2020 16/08/2020
152 Cán bộ Hành chính Hành chính - Đảm bảo Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 27/07/2020 14/08/2020
153 Cán bộ tổ chức và quản lý đào tạo Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 07/07/2020 31/07/2020
154 Giảng viên lập trình Java ( Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 27/06/2020 31/07/2020
155 Giảng viên lập trình Mobile ( Thình giảng) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 27/06/2020 31/07/2020
156 Giảng viên Thiết Kế Đồ Họa MTĐPT ( Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 27/06/2020 31/07/2020
157 Giảng viên lập trình IoT ( Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 2 26/06/2020 31/07/2020
158 Giảng viên lập trình Website ( Thỉnh giảng) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 6 26/06/2020 31/07/2020
159 Giảng viên Du lịch Nhà hàng Khách sạn ( Thỉnh giảng). Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 26/06/2020 31/07/2020
160 CB Marketing Online Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 10/07/2020 30/07/2020

Trang 16 / 25