Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
151 Giảng viên Công nghệ thông tin (Computing Fundamentals) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 6 31/03/2022 30/09/2022
152 Giảng viên IT (Bộ môn An toàn thông tin_IA) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 19/04/2022 30/09/2022
153 Giáo viên Tiếng Anh (part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 3 19/08/2022 30/09/2022
154 Giảng viên CNTT_FPL HPG Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 2 18/08/2022 30/09/2022
155 Giảng viên Thiết kế đồ họa_FPL HPG Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 2 18/08/2022 30/09/2022
156 Cán bộ Đảm bảo cơ sở vật chất (FPL HP) Kỹ thuật hạ tầng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hải Phòng 1 10/08/2022 30/09/2022
157 Giáo viên Giảng dạy Stem Giảng viên - Nghiên cứu viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 04/08/2022 30/09/2022
158 CÁN BỘ THƯ VIỆN (Đại học FPT) Thông tin thư viện Trường Đại học FPT Hà Nội 1 24/08/2022 28/09/2022
159 Giảng viên GDTC Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/03/2022 28/09/2022
160 Giảng viên Tiếng Anh (part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 29/08/2022 25/09/2022

Trang 16 / 165