Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1571 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 02/09/2016 05/10/2016
1572 Tuyển 03 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 15/09/2016 30/09/2016
1573 Tuyển 02 giảng viên Tài chính Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 15/09/2016 30/09/2016
1574 Tuyển Giảng viên Marketing (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 15/09/2016 30/09/2016
1575 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 20/08/2016 30/09/2016
1576 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/09/2016 30/09/2016
1577 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/09/2016 30/09/2016
1578 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 10 02/09/2016 30/09/2016
1579 Tuyển gấp cán bộ phát triển chương trình (R&D) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 01/09/2016 25/09/2016
1580 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông - Sự kiện_Violympic Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 29/08/2016 15/09/2016

Trang 158 / 165