Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
141 Cán bộ chăm sóc sinh viên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/11/2020 21/11/2020
142 Cán bộ Y tế Y tế Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/11/2020 21/11/2020
143 CTV Content Marketing Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 2 12/10/2020 20/11/2020
144 Trưởng phòng Truyền thông và Marketing Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 30/09/2020 23/10/2020
145 Giảng viên Công nghệ móng Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 28/09/2020 16/10/2020
146 Giảng viên Nối mi nghệ thuật Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 28/09/2020 16/10/2020
147 CTV Content Marketing Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 5 24/04/2020 05/10/2020
148 Giảng viên Nối mi nghệ thuật Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 14/08/2020 31/08/2020
149 Giảng viên Công nghệ móng Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 14/08/2020 31/08/2020
150 Cán bộ Tổ chức và quản lý đào tạo Tiếng Anh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 07/08/2020 22/08/2020

Trang 15 / 25