Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
141 Giảng viên Quản trị kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 01/06/2022 30/09/2022
142 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp (FPoly Hà Nội) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/08/2022 30/09/2022
143 Giảng viên Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 16/09/2022 30/09/2022
144 Cán bộ Kỹ thuật Hành chính (FSCCG) Kỹ thuật hạ tầng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/09/2022 30/09/2022
145 Cán bộ Quản lý tài chính HSSV (FSCCG) Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 15/09/2022 30/09/2022
146 English Teacher Giảng viên/Giáo viên Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 09/09/2022 30/09/2022
147 Giảng viên Công nghệ thông tin (SE) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 15/10/2021 30/09/2022
148 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách đạo diễn sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 07/09/2022 30/09/2022
149 Cán bộ Tổ chức và Quản lý đào tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 02/08/2022 30/09/2022
150 Cán bộ Thư viện_FSC BN Thông tin thư viện Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Ninh 1 31/08/2022 30/09/2022

Trang 15 / 165