Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1431
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
141 Cán bộ Tuyển sinh Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 20/05/2022 31/05/2022
142 Cán bộ Tuyển dụng Nhân sự Tổ chức Giáo dục FPT Hà Nội 1 13/04/2022 31/05/2022
143 Cán bộ Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Đại học FPT Hà Nội 1 21/04/2022 31/05/2022
144 Cán Bộ Tổ chức sự kiện (Student Service Officer ) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Swinburne Việt Nam Hà Nội 1 15/03/2022 31/05/2022
145 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
146 Cán bộ Tuyển sinh Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
147 Cán bộ Marketing online Marketing Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
148 Cộng tác viên Quản lý tài chính học sinh/ sinh viên Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 06/05/2022 31/05/2022
149 Cán bộ Quan hệ doanh nghiệp & Cựu sinh viên( Phụ Trách sự kiện) Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Hà Nội 1 05/05/2022 31/05/2022
150 Cán bộ Công tác sinh viên (Phụ trách sự kiện) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 04/05/2022 31/05/2022

Trang 15 / 144