Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1574
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1451 Tuyển cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 22/01/2017 15/02/2017
1452 Tuyển gấp 02 CB Kiểm định chất lượng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 13/01/2017 10/02/2017
1453 Tuyển CB Marketing_FPT-BTEC HN Marketing Trung tâm đào tạo Cao đẳng Anh quốc FPT - BTEC Hà Nội 3 13/01/2017 06/02/2017
1454 Tuyển gấp CB truyền thông nội bộ_FPT Greenwich Viet Nam Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 10/01/2017 31/01/2017
1455 Tuyển gấp CB truyền thông (external)_FPT Greenwich Viet Nam Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 10/01/2017 31/01/2017
1456 Tuyển gấp 06 Cán bộ Quản nhiệm (4 nam & 2 nữ)_Trường THPT FPT Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 6 09/01/2017 22/01/2017
1457 Tuyển 02 giảng viên Thiết kế Đồ họa_FAID Thiết kế Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 24/11/2016 15/01/2017
1458 Tuyển 01 CB Văn hóa đoàn thể_FEHO Văn hóa - Đoàn thể Trường Đại học FPT Hà Nội 1 30/12/2016 15/01/2017
1459 Tuyển gấp 01 Trưởng phòng PR/Marketing Online Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 29/12/2016 15/01/2017
1460 Tuyển 03 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 3 26/12/2016 10/01/2017

Trang 146 / 158