Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1574
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1441 Cán bộ IT Support_FPTU HN Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/02/2017 10/03/2017
1442 CB quan hệ doanh nghiệp (CTSV)_FPoly HN Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 20/02/2017 10/03/2017
1443 Tuyển 02 Giảng viên Part-time bộ môn ITS (Information Technology Specialization) Công nghệ thông tin Trường Đại học FPT Hà Nội 4 15/02/2017 10/03/2017
1444 Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 09/02/2017 28/02/2017
1445 Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1446 Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) Nhân sự Trường Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1447 Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN Truyền thông/Quan hệ công chúng Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1448 Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 07/02/2017 28/02/2017
1449 Tuyển CB triển khai Google Adwords (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017
1450 Tuyển CB triển khai Facebook marketing (Marketing Online)_FPT Greenwich Marketing Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 22/01/2017 20/02/2017

Trang 145 / 158