Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1431 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/09/2016 30/09/2016
1432 Tuyển 10 Giảng viên tiếng Anh_Khối đào tạo ĐH chính quy (FUG) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 10 02/09/2016 30/09/2016
1433 Tuyển gấp cán bộ phát triển chương trình (R&D) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 01/09/2016 25/09/2016
1434 Tuyển 01 Cán bộ Truyền thông - Sự kiện_Violympic Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 29/08/2016 15/09/2016
1435 Tuyển 01 Cán bộ công tác sinh viên_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 20/08/2016 31/08/2016
1436 Cán bộ giáo vụ_ FPOLY Tây Nguyên Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 25/07/2016 31/08/2016
1437 Giảng viên Kinh tế_ FPOLY Tây Nguyên Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 25/07/2016 31/08/2016
1438 Chuyên viên Tuyển sinh các khóa đào tạo doanh nghiệp (Viện Quản trị kinh doanh FSB) Tuyển sinh Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 29/03/2016 25/08/2016
1439 Tuyển 01 Giảng viên Thiết kế đồ họa (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 18/07/2016 20/08/2016
1440 Giảng viên môn Hình họa - Vẽ tốc họa (Speed drawing) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 31/07/2016 20/08/2016

Trang 144 / 151