Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1431 CB truyền thông (PR)_FPT Greenwich Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 28/09/2017 31/10/2017
1432 Tuyển 02 Giảng viên Marketing_Fpoly Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 02/10/2017 25/10/2017
1433 Tuyển 03 Giảng viên Digital Marketing_Fpoly Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 30/09/2017 25/10/2017
1434 Tuyển 02 Giảng viên Quản trị Kinh doanh_FPT Greenwich Giảng viên/Giáo viên Greenwich Việt Nam Hà Nội 2 20/09/2017 25/10/2017
1435 Cán bộ Marketing (Direct)_FAI Marketing Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 2 26/09/2017 20/10/2017
1436 CB truyền thông (PR) Truyền thông/Quan hệ công chúng Greenwich Việt Nam Hà Nội 1 03/11/2017 20/10/2017
1437 CB IT Phát triển ứng dụng (lập trình)_FPoly HN Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 10/08/2017 20/10/2017
1438 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA)_FPoly Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 2 30/09/2017 15/10/2017
1439 Tuyển gấp 01 Giáo vụ_Fschool Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 02/10/2017 10/10/2017
1440 Tuyển gấp cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 24/08/2017 10/10/2017

Trang 144 / 165