Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1421 Tuyển gấp 01 Cán bộ phát triển chương trình khối ngành ICT Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Đại học FPT Hà Nội 1 23/09/2016 15/10/2016
1422 Tuyển gấp 01 Cán bộ Khảo thí_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Đại học FPT Hà Nội 1 23/09/2016 15/10/2016
1423 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Ban Phát triển chương trình (R&D) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Đại học FPT Hà Nội 1 23/09/2016 15/10/2016
1424 Tuyển 01 Cán bộ sự kiện (PDP Fschool) Tổ chức sự kiện Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 19/09/2016 10/10/2016
1425 Tuyển 04 Giảng viên tiếng Anh_FNano Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 4 02/09/2016 05/10/2016
1426 Tuyển 03 Giảng viên Quản trị Kinh doanh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 3 15/09/2016 30/09/2016
1427 Tuyển 02 giảng viên Tài chính Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 15/09/2016 30/09/2016
1428 Tuyển Giảng viên Marketing (Part-time) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 2 15/09/2016 30/09/2016
1429 Tuyển 01 Cán bộ PDP_Ban CTSV & Đảm bảo (Khối Liên kết Quốc tế) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Trung tâm Liên kết quốc tế (FAI) Hà Nội 1 20/08/2016 30/09/2016
1430 Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông (Phòng PR_Ban Truyền thông & CTSV) Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 14/09/2016 30/09/2016

Trang 143 / 151