Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1647
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1411 CB PR Marketing Marketing Trường Đại học FPT Hà Nội 1 04/01/2018 31/01/2018
1412 Chuyên viên Phân tích Kiểm soát Tài chính Kế Toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 03/01/2018 31/01/2018
1413 Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 0 29/08/2016 31/12/2017
1414 Cán bộ Truyền thông Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 11/12/2017 31/12/2017
1415 CB Hợp tác quốc tế Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học FPT Hà Nội 1 20/11/2017 31/12/2017
1416 CB Kỹ thuật giám sát cây xanh Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 29/11/2017 31/12/2017
1417 Giảng viên nhiều bộ môn Giảng viên/Giáo viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 15 30/11/2017 31/12/2017
1418 CTV Tuyển sinh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 20 04/12/2017 31/12/2017
1419 Cộng tác viên Tuyển sinh Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 20 02/11/2017 31/12/2017
1420 CB Tuyển sinh quốc tế Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 29/11/2017 15/12/2017

Trang 142 / 165