Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1411 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Thâm nhập thử và phòng thủ (Ethical Hacking and Offensive Security) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
1412 Tuyển gấp CB Marketing_FPT Polytechnic Marketing Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/10/2016 31/10/2016
1413 Tuyển 05 Chuyên gia nghề tóc cho hệ đào tạo nghề ngắn hạn (sơ cấp) Thiết kế Trường Đại học FPT Hà Nội 1 04/10/2016 31/10/2016
1414 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FPoly Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/10/2016 30/10/2016
1415 Cán bộ Công tác sinh viên_Khối Đại học chính quy Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 13/10/2016 30/10/2016
1416 Tuyển gấp CB Tuyển sinh (04 nam + 03 nữ)_FUG Tuyển sinh Trường Đại học FPT Hà Nội 7 08/10/2016 25/10/2016
1417 Tuyển gấp 01 CB chăm sóc sinh viên_Funix Tuyển sinh Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 27/09/2016 15/10/2016
1418 Tuyển gấp 02 Cán bộ Quản lý lớp học (Viện Quản trị kinh doanh - FSB) Công tác, dịch vụ học sinh/sinh viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 2 08/09/2016 15/10/2016
1419 Tuyển gấp 01 Cán bộ kỹ thuật_FUG Kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 26/09/2016 15/10/2016
1420 Tuyển gấp 01 Cán bộ Quản nhiệm (Trường THPT FPT) Giảng viên/Giáo viên Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 23/09/2016 15/10/2016

Trang 142 / 151