Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả cho khu vực Miền Bắc: 1501
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
1401 Tuyển gấp 01 CB Kiểm định chất lượng_FEHO Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 1 03/11/2016 15/11/2016
1402 Tuyển gấp 02 Cán bộ chất lượng (QA) Đảm bảo chất lượng Trường Đại học FPT Hà Nội 2 23/09/2016 15/11/2016
1403 Tuyển gấp 01 Cán bộ điều phối dự án_Phòng Phát triển chương trình (Fpoly) Nghiên cứu và phát triển chương trình Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 21/10/2016 10/11/2016
1404 Tuyển CB Marketing Online_Fschool Marketing Trường THPT FPT (Hòa Lạc) Hà Nội 1 21/10/2016 10/11/2016
1405 Tuyển Giảng viên môn Nguyên lý Marketing (Part-time)_FUG Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 21/10/2016 05/11/2016
1406 Tuyển 01 cán bộ Truyền thông (PR)_FNano Truyền thông/Quan hệ công chúng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 01/09/2016 05/11/2016
1407 Tuyển 03 Giảng viên CNTT_FPT Polytechnic Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 3 04/10/2016 05/11/2016
1408 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Điều tra mạng (Network Forensics) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
1409 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Đối phó sự cố (Incident Response) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016
1410 Tuyển gấp Giảng viên dạy môn Phân tích mã độc (Malware Analysis) Giảng viên/Giáo viên Trường Đại học FPT Hà Nội 1 12/08/2016 31/10/2016

Trang 141 / 151