Tìm kiếm vị trí tuyển dụng


Kết quả : 250
STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Hết hạn
131 Cán bộ Giáo vụ (Kiểm định chất lượng đào tạo) Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 24/12/2020 20/01/2021
132 Cán bộ hỗ trợ và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 14/09/2020 30/12/2020
133 Cán bộ Quản lý đào tạo Khảo thí Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội 1 17/11/2020 27/12/2020
134 Giáo viên Nghệ thuật Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020
135 Giáo viên Kỹ năng mềm Phát triển cá nhân/Kỹ năng mềm Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 23/11/2020 23/12/2020
136 CB Tổ Chức và Quản Lý Đào Tạo Tổ chức và quản lý đào tạo - Khảo thí Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 06/11/2020 06/12/2020
137 Giảng viên lập trình (Bộ môn UDBM) Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 4 08/10/2020 05/12/2020
138 Nhân viên hỗ trợ IT Công nghệ thông tin Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ 1 16/11/2020 30/11/2020
139 Giảng viên Hướng dẫn du lịch & Lữ hành Khách sạn - Du lịch - Lữ hành Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng 1 05/11/2020 30/11/2020
140 Giảng viên Dạy nhảy hiện đại Chăm sóc sức khỏe/Làm đẹp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic TP. HCM 1 25/11/2020 25/11/2020

Trang 14 / 25